Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Το μπλόγκ αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια ηχοθήκη αναφοράς για τους μαθητές των μαθημάτων βυζαντινής μουσικής του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου Περαίας, Θεσσαλόνικης.  Tα ηχητικά αρχεία έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση τον ψάλτη σε αλφαβητική σειρά.
περγαμηνός κώδικας, 14,7 x 10εκ., Κωνσταντινούπολη, 1070-1100 μ.Χ. (Walters Art Museum)